0889 156 178  info@diplomniraboti.bg 

Вие сте в: Начало > Социология, антропология и науки за културата

Социология, антропология и науки за културата

ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ПО-ДОЛУ ТЕМИ СА ПРИМЕРНИ.
ЦЕНИТЕ СА ПРИМЕРНИ. 
ТЕ ЗАВИСЯТ ОТ ОБЕМ, СРОК И СЛОЖНОСТ.
НАЙ-НИСКАТА ЦЕНА Е 6 ЛВ.
НАЙ-ВИСОКАТА ЦЕНА Е 10 ЛВ.

Изготвянето на курсова работа / есе / дипломна работа по социология изисква приемането на една социологическа гледна точка. Това означава, че човек трябва да бъде в състояние да се постави извън неговия социален свят и да гледа на това на начин, по който той не го е разглеждал преди т.е. да го разглежда като обект на научно изследване. По този начин, Вие ще използвате социологическата теория, за да разберете социалните явления; ще поставите под въпрос собствените си идеи, предубеждения и предположения; и ще прилагате социологически концепции спрямо познати явления.

Социологическата гледна точка означава да се погледне на социалния свят от гледна точка на основните социологически теории. Най-общо казано, има три основни направления в социологическата теория: функционализъм / марксизмът, критическа теория, и символически интеракционизъм (има и подгрупи и комбинации от тях). Социолозите обикновено проучват социалните взаимодействия и институции от гледна точка на социалната власт и политическата перспектива и как те оформят социалните фактори. Социологическата перспектива разглежда влиянието на социалните фактори като възраст, пол, етническа принадлежност, социално-икономическа група, културна група, национална група, географско местоположение, професионална група, образование, и така нататък.

Другата част от придобиването на социологическата гледна точка е да се „откажем” от набора от предположения, които имаме за нашия социален свят. Трябва да сме в състояние устоим на собствените си идеологически рамки и да видим ежедневното и обикновеното като нещо непознато и обект на научно изследване. Студентите често имат затруднения с това, защото те се занимават с познат материал и могат да мислят за него по-просто отколкото е. В много отношения, много по-лесно е за един антрополог да направи обективни наблюдения за културата, защото това е една култура, която е чужда за него. Това е може би основният проблем за студентите.

Има редица понятия, които са специфични за социологията, с които студентите трябва да се преборят. Например, повечето студенти може би не са срещали по-рано понятието "аномия", социологическо понятие, което означава липса на правила за поведение (или норми).

Какви са основните трудности за студентите?

-          Опростяване на въпросите

-          Проблемни изводи

-          Крайни твърдения

Студентите са склонни да мислят, че един аргумент включва само две страни; това е опростяване. Ние може да подпомогнем Вашата работа като излагаме многообразие от гледни точки. В социология, ние трябва да погледнем по-обективно. Никога няма само две страни, а по-скоро множество позиции.

Ние може да Ви помогнем въз основа на:          

-          Използване на теория и  емпирични изследвания

-          използване на редица теоретични възгледи и изследване за различни гледни точки по една и съща тема

-          Ние ще обогатим Вашата курсова работа / реферат /есе / дипломна работа с използване на примери.

Относно теоретиците често трябва да се критикува един теоретик и след това текста да се привежда спрямо разбиранията на друг в една област, която не е достатъчно добре проверена или не е разглеждана изобщо от първия. Така че теоретическите понятия могат да се използват като „кутия с дърводелски инструменти”. В дърводелството може да се използвате чук за пирон и отвертка за винтове. В социологията, използването на една теория е необходимо, за да се разгледа даден проблем, а друга - за различен проблем. (Също така, трябва да се има предвид, че "критично" не означава непременно твърдението / гледната точка да бъде отрицателна. Това означава да се анализира нещо от гледна точка на неговите силни и слаби страни.)

Какви са компонентите на добрата курсова работа / реферат / есе / дипломна работа по социология?

-          Демонстриране на разбиране на понятията

-          Прилагане на теория и концепции за социологическите явления

-          Внимание към техническите аспекти на доброто писане

-          Нашите разработки могат да демонстрират солидно разбиране на социологическите понятия и терминология.

Също така,  добрата разработка трябва да привежда тези понятия към социални институции и явления. Трябва да се търси не просто описване на явления, а всъщност те трябва да се интерпретират, използвайки социологическата теория и концепции.

Ние може да Ви предложим оригиналност на есето. За да бъде оригинално, не е нужно да разработваме наша собствена социална теория. Трябва да се отговори на наличните теории и емпирични изследвания и същите да се оценява според това какви точно са те или колко полезни са те в разбирането на социалните явления. Например, доколко една теория е полезна за всички общества или просто в конкретно общество, или в точно този сегмент от обществото и така нататък. Ние не можем да измислим нещо изумително ново. С използването на нашите услуги Вие може да покажете своето собствено мислене и че всъщност можете да оцените и да интегрирате съществуващите изследвания.

В нашите разработки ние поставяме и акцент върху  техническите аспекти. То трябва да има добре развита логическа структура и текстът трябва да бъде точен и без грешки.

Защо да използвате нашите услуги?

Обикновено качествената разработка изисква използването на 15 литературни източника. Интернет има ограничена полезност

Всъщност писането на курсова работа / реферат / есе по социология изисква много четене. Трябва да имате разнообразни аспекти, от които можете да изследвате темата. Трябва да се запознаете с най-малко 15 източника. В същото време, трябва да обърнете внимание на източниците по конкретната тема, а също така по социология често е много полезно да се чете около темата, като това често помага да се направят интересни връзки между идеите. Има взаимовръзка между социалните явления и институциите; например, когато се говори за семейството, то може да се свърже с популярната култура, и така нататък.

Интернет като цяло не е полезен източник за социология. Най-общо казано, информацията, която се предоставя безплатно е доста често погрешна. Трудно е да се удостоверят източниците и ресурсите. Интернет трябва да се използва само за откриване на академични статии.

Стилът на писане трябва да:

-          Не е журналистически

-          Избягва емоционален тон

Тъй като социологията се занимава с текущите въпроси, студентите понякога са изкушени да възприемат журналистическия стил на писане. Това не е подходящо за академичен труд.

Много студенти питат дали може да се използва първо лице, единствено число – „аз”. Гледните точки по този проблем са разнопосочни. Някои социални теоретици твърдят, че използването на „аз” трябва да се счита за приемливо в академичното писане. Въпреки това, по традиция, „аз-ът” се избягва при него. Нашето мнение е, че разработките не трябва да съдържат „аз” формата. Един от проблемите е, че студентите имат навика да пишат „Аз мисля” и „Аз вярвам”. Трябва да се избягват необосновани мнения и убеждения, а да се акцентира на обективната оценка на теории и концепции, използвайки доказателства.

Ние ще Ви бъдем полезни, ако:

-          Нямате време да прочетете толкова, колкото искате

-          Не можете да мислите в условията на конкретни пример

Имате много за четене!


Страница: 0 от 0Меню

> Начало
> За нас
> Контакти
Полезна информация

> Цени
> Специални предложения
> Въпроси и отговори
> Общи условия
> Политика за защита на личните данни
> Поръчайте дипломна работа
Последни теми

> Полезна информация при
работа с компютър
> Важно да знаете
Kонтакти

GSM: 0889 156 178
office@website.com
2020, Всички права запазени. DiplomniRaboti.bg